Oferta
Dla-rodzicow-logo Wszystkie możliwości Platformy Edukacyjnej nSzkoła dostępne są dla Rodziców po aktywacji indywidualnego konta w systemie.
Rady Rodziców
Rada-rodzicow Specjalnie dla Rad Rodziców przygotowaliśmy projekt o nazwie Bezpieczna szkoła. Zapraszamy do zapoznania się z projektem.
Więcej informacji o wdrożeniu i kontach Rodziców otrzymacie Państwo kontaktując się z naszym działem wdrożeń pod adresem: wdrozenia@nszkola.pl
Dzięki Platformie Edukacyjnej nSzkoła Rodzice otrzymają dostęp do najnowocześniejszych narzędzi wspomagających zarówno realizację funkcji wychowawczej szkoły, jak i procesu nauczania.
 • dostępny na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu, co pozwala na podgląd wszystkich informacji o Uczniu w każdym miejscu świata,
 • nie ma minimalnych wymagań sprzętowych, działa nawet na starszych komputerach,
 • informacje o Uczniu wprowadzane do dziennika przez Nauczyciela mogą być natychmiast podglądane przez Rodziców,
 • umożliwia szybkie reagowanie na nieobecność dziecka na zajęciach lekcyjnych,
 • Rodzice otrzymują również dostęp do powiadomień SMS dotyczących wszystkich zmian w dzienniczku ucznia,
 • spełnia najwyższe wymagania stawiane przez Ministra Edukacji Narodowej,
 • pozwala na bezpieczny dostęp do najważniejszych informacji o Uczniu,
 • Rodzice otrzymują możliwość łatwego monitorowania postępów w nauce swoich dzieci,
 • dzięki szybkiej i bezproblemowej komunikacji z Nauczycielem, Rodzice otrzymują kompleksową informację o Uczniu,
Dziennik-elektroniczny
Nielimitowane powiadomienia SMS:
 • nielimitowane powiadamianie poprzez SMS o ocenach i frekwencji,
 • raporty SMS dla rodziców nieposiadających komputera lub Internetu,
 • informowanie o postępach w realizacji programów nauczania,
 • natychmiastowe powiadamianie absencji Ucznia,
 • informacje o wywiadówkach i ważnych wydarzeniach w życiu szkoły,
 • przypomnienia.
Nauczanie:
 • pozwala maksymalnie zindywidualizować sposób przekazywania wiedzy,
 • materiały są dostosowane do możliwości ucznia i jego sposobu zapamiętywania,
 • możliwość uczestniczenia Rodziców w procesie edukacji dziecka, wspólnego rozwiązywania zadań domowych i powtarzania materiału z lekcji,
 • wykorzystanie atrakcyjnych wizualnie i bardziej angażujących uwagę Ucznia materiałów interaktywnych, takich jak gry i zabawy multimedialne,
 • rozwiązanie problemu z notatkami w przypadku nieobecności ucznia poprzez udostępnienie materiałów interaktywnych na Platformie,
 • możliwość prowadzenia lekcji wideo, dzięki czemu Uczniowie mogą brać udział w zajęciach zdalnie,
 • Uczniowie nie tylko uczą się teorii, ale też otrzymują możliwość obserwacji zjawisk opisywanych w książkach.
Jeśli chcielibyście Państwo wdrożyć Platformę nSzkoła w placówce szkolnej, do której uczęszczają Państwa dzieci, prosimy o zainteresowanie Dyrekcji jej możliwościami.