Wsparcie udzielone szkołom:

Wdrożenie platformy nSzkoła to początek naszej współpracy. Firma American Systems specjalizuje się w zakresie pozyskiwania środków unijnych dla edukacji. W ramach prowadzonych projektów, szkoleń i konsultacji pragniemy przekazać Państwu wiedzę na temat pozyskiwania środków finansowych na rozwój Państwa szkoły.

Tematyka szkoleń:
  • nauczanie z wykorzystaniem technologii informatycznych;
  • zarządzanie szkołą w XXI wieku;
  • pozyskiwanie środków unijnych;
  • zarządzanie projektem unijnym;
  • budowanie wizerunku szkoły;
  • ochrona prawna w edukacji.
Wsparcie udzielone szkołom

W ramach prowadzonych projektów szkoły otrzymały narzędzia dydaktyczne w postaci tablic interaktywnych, projektorów, tabletów, sprzętów do mini-monitoringu meteorologicznego. Łączna wartość wsparcia przekazanego szkołom i nauczycieli w projektach American Systems to kwota ponad 20 MLN PLN.


Więcej informacji uzyskają Państwo kontaktując się z nami na adres e-mail wdrozenia@nszkola.pl lub pod numerem +48 (61) 624 83 06.

Jeśli są Państwo zainteresowani rozwiązaniami nSzkoła, prosimy o poinformowanie Dyrektora szkoły o możliwości przeprowadzenia w
Państwa szkole bezpłatnego szkolenia oraz prezentacji rozwiązań nSzkoła. Zapraszamy do kontaktu.

Producent platformy nSzkoła z powodzeniem wdrożył
rozwiązania dla edukacji w 800 szkołach na terenie całej Polski.