Projekt Eduscience jest jednym z największych projektów edukacyjnych w Polsce.


Projekt Eduscience jest znany w całej Polsce za sprawą ogromnej skali wsparcia przekazanego dla szkół w różnej formie. W sumie zarówno sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne, oprogramowanie, czy materiały interaktywne złożyły się na ponad 25 MLN PLN wsparcia. Z ogromnej liczby zgłoszeń, sięgającej prawie 10% wszystkich szkół istniejących w Polsce, wylosowano 250, które zostały zaproszone do udziału w projekcie. Głównym celem projektu Eduscience jest uatrakcyjnienie przeprowadzanych lekcji, a zwłaszcza tych o charakterze matematyczno-przyrodniczym.

Monitoring przyrodniczy

Pikniki i festiwale naukowe

Współpraca z naukowcami

Gry interaktywne

Eduscience to również nowy standard nauczania, który zakłada wykorzystanie najnowszych zdobyczy techniki w celu optymalizacji procesu nauczania. Dzięki współpracy z nauczycielami powstało juz ponad 50 000 materiałów interaktywnych dostępnych na platformie edukacyjnej dla wszystkich szkół zaangażowanych w projekt.

Za sferę programistyczną Eduscience, w tym platformę nauczania i komunikacji pomiędzy szkołami, uczniami i naukowcami PAN, odpowiedzialny jest Producent nSzkoły. Doświadczenia zbierane w projekcie pozwoliły nam stworzyć kompleksowe rozwiązanie, z którego korzysta już ponad 1400 szkół w całej Polsce.