Rozpoczęliśmy trzecią edycję projektu.

Projekt ma na celu wdrożenie w szkołach innowacyjnych rozwiązań informatycznych.


Projekt "Bezpieczna Szkoła"

przygotowaliśmy tak, by połączyć możliwości nowoczesnego oprogramowania dla szkół z atrakcyjnym modelem finansowania w ramach składki ubezpieczeniowej. Taki model pozwoli Państwu na uruchomienie dostępu do Platformy Edukacyjnej nSzkoła dla wszystkich rodziców w szkole, co przełoży się na większe zaangażowanie uczniów w proces nauczania i tym samym jego efektywność. Przy takim rozwiązaniu szkoła nie ponosi dodatkowych kosztów za utrzymanie serwera.

Biorąc udział w projekcie

otrzymacie Państwo Platformę Edukacyjną nSzkoła, obejmującą Dziennik Elektroniczny, możliwość wydruku świadectw, program do układania planów lekcji, oprogramowanie do e-tablicy, program do obsługi sekretariatu, program tworzący raporty i zestawienia dla Dyrekcji dotyczące np. postępu realizacji programu nauczania. Rozwiązania informatyczne stosowane w oprogramowaniu nSzkoła zostały oparte na doświadczeniach zdobytych m.in. przy realizacji największego projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej o nazwie EDUSCIENCE.


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, proponujemy dwie opcje wdrożenia Platformy Edukacyjnej nSzkoła.

Bez zmiany ubezpieczyciela NNW dla uczniów.

Opłata za dostęp dla rodzica/opiekuna do Dziennika Elektronicznego i Platformy Edukacyjnej nSzkoła, przy zachowaniu dotychczasowego ubezpieczyciela, z którym szkoła ma podpisaną umowę, wynosi 18zł. Producent zwalnia z opłaty za dostęp do Platformy Edukacyjnej taką samą liczbę uczniów, co Ubezpieczyciel w ramach obowiązującej umowy ubezpieczeniowej.

Ze zmianą ubezpieczyciela NNW dla uczniów.

Opłata za dostęp dla rodzica/opiekuna do Dziennika Elektronicznego i Platformy Edukacyjnej nSzkoła, przy wyborze jednego z poniższych wariantów ubezpieczenia NNW dla uczniów, wynosi 16zł. Producent zwalnia z opłaty za dostęp do Platformy Edukacyjnej taką samą liczbę uczniów, co Ubezpieczyciel w ramach wybranego przez Państwa wariantu ubezpieczenia.


Dla szkół, które dołączą do Bezpiecznej szkoły do dnia 30.04.2013 r. przewidzieliśmy nowoczesny tablet MODECOM freetab. Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać, kontaktując się z nami pod numerem telefonu 61 624 83 06 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: bezpieczna@nszkola.pl