Program nPlan

Automatyczne tworzenie
planów lekcji

Oszczędność czasu

Przygotowanie planu lekcji to często przepisywanie sporej ilości danych, które można w prosty sposób opracować za pomocą nPlanu. Dzięki niemu stworzenie planu lekcji sprowadza się jedynie do poprawnego skonfigurowania programu.


Kompleksowość

Program nPlan pozwala na przygotowanie planu lekcji dla całej szkoły uwzględniając przy tym wszystkie uwarunkowania, charakterystyczne dla danej placówki oświatowej. Jest w pełni kompatybilny z innymi modułami Platformy nSzkoła.


Intuicyjność

Dzięki prostemu w obsłudze mechanizmowi tworzenie planu lekcji jest nie tylko szybkie, ale i łatwe. Wystarczy jedynie zdefiniować parametry, by program wygenerował kompletny plan lekcji, gotowy do wydruku i umieszczenia na stronie internetowej szkoły.


Automatyczne generowanie kompletnego planu lekcji
Program nPlan jest wysoce skutecznym i przyjaznym użytkownikowi narzędziem do tworzenia planów lekcji.
Program nPlan

  • jest integralną częścią nSzkoły, korzystanie z niego nie wymaga dodatkowej opłaty,
  • umożliwia ustalanie terminów zajęć dla poszczególnych nauczycieli i klas oraz przydział sal,
  • uwzględnia podział klas na różnego rodzaju grupy,
  • zapewnia możliwość ręcznego ułożenia lekcji o szczególnym znaczeniu.


Automat programu nPlan zapewnia:

  • układ lekcji tylko we wskazanych terminach,
  • skuteczne eliminowanie okienek z planu zajęć edukacyjnych,
  • możliwość występowania tylko jednego bloku przedmiotowego,
  • równomierny rozkład zajęć uczniów i nauczycieli w ciągu tygodnia.