Ustawa o systemie oświaty

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stawia przed samorządami terytorialnymi następujące zadania w sferze oświaty:
 • kontrolowanie systemu edukacji na podległym obszarze;
 • monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki;
 • współdziałanie z rodzicami w zakresie realizacji powyższych obowiązków;
 • przekazywanie szkołom danych o ewidencji dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat;
 • zarządzanie subwencjami;
 • finansowanie szkolnictwa.
Platforma ISOS opiera się na:
 • dwustronnej komunikacji i wymianie danych pomiędzy szkołami a samorządem terytorialnym;
 • możliwości wysyłania komunikatów (również drogą SMS) przez szkoły i samorząd terytorialny do rodziców;
 • wydajnym mechanizmie pozwalającym na kontrolę realizacji obowiązku szkolnego i nauki;
 • bezpiecznym module zarządzania bazą danych uczniów;
 • możliwości pogłębionej analizy i zestawień zebranych informacji.
Isos
Płynny przepływ informacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami a rodzicami stanowi dziś najważniejszy wyznacznik efektywności całego systemu edukacji. O efektach nauczania decyduje zatem wykorzystywanie niezawodnego i nowoczesnego narzędzia do wymiany danych.

Więcej informacji uzyskają Państwo, kontaktując się z nami na adres e-mail wdrozenia@nszkola.pl lub pod numerem +48 (61) 624 83 06. Pobierz folder ISOS (pdf)