Świadectwa

moduł przygotowywania i drukowania świadectw jest nieodłączną częścią nSzkoły. Dostępny bez dodatkowych opłat. Moduł zapewnia możliwości:

  • określania kryteriów promowania uczniów,
  • informowania o postępach w wypełnianiu świadectw,
  • eksportu danych do formatu XML zgodnie z wymaganiami MEN,
  • archiwizowania w plikach PDF,
  • automatycznego wydruku świadectw dla całej klasy za pomocą jednego kliknięcia,
  • dostępu do wszystkich obowiązujących wzorów świadectw.
Swiadectwa2 Swiadectwa1