Dla ucznia
Materiały dydaktyczne
Każdy Nauczyciel ma możliwość w prosty sposób udostępnić materiały, które wykorzystywał na lekcjach. Jeśli Ucznia nie było na zajęciach może on z łatwością korzystać z przerobionego materiału.
Dzienniczek ucznia
Dzięki dostępowi do dzienniczka z każdego miejsca na świecie, Uczeń w każdej chwili będzie miał dostęp do informacji o swoich ocenach, otrzyma też szybką informacje o wynikach sprawdzianów i klasówek.
Plan lekcji
Interaktywny plan lekcji na bieżąco informuje Uczniów o rozkładzie zajęć, ale również o wszelkich dodatkowych aktywnościach, w które Uczeń jest zaangażowany. Nie tylko lekcje, ale również wycieczki, zajęcia pozalekcyjne oraz spotkania z Rodzicami.
Wiadomości wewnętrzne
Platforma nSzkoła udostępnia każdemu z użytkowników możliwość korzystania z wewnętrznej poczty elektronicznej. Dzięki temu możliwa jest szybka komunikacja pomiędzy Nauczycielem a Uczniem dotycząca powiadomień o najważniejszych wydarzeniach z życia szkoły.

Lekcje interaktywne
Platforma nSzkoła umożliwia uczniowi udział w lekcjach, w których oprócz tradycyjnych materiałów wykorzystywane są materiały interaktywne. Funkcja połączeń wideo pozwala również na to, by prowadzić zajęcia zdalnie.
Materialy

Videochat
Lekcje video
Lekcje przeprowadzane na zasadzie transmisji video, którą udostępnia nauczyciel ze swojej kamery. Istnieje również możliwość włączenia do takich lekcji tablicy interaktywnej. Zastosowanie takiej formy lekcji pozwala na przeprowadzanie zajęć na odległość, co znacząco ułatwia pracę w przypadku niemożliwości fizycznego udziału uczniów i nauczyciela.