Materiały interaktywne

Wykorzystanie materiałów interaktywnych w procesie nauczania pozwala przygotować uczniów do otaczającego świata lepiej niż przy wykorzystaniu tradycyjnych metod nauczania. Pozwala przekazywać wiedzę rozumianym przez uczniów "językiem" multimediów. Możliwość dostosowania materiału do możliwości i sposobu uczenia się ucznia była podstawowym założeniem przy tworzeniu modułu nauczania w nSzkole.

Puzzle

Wykorzystanie puzzli np. na tablicy interaktywnej wspomaga rozwijanie logicznego myślenia i wyobraźni podczas lekcji.

Krzyżówki

Krzyżówki w łatwy sposób wspomagają naukę nowych słów i pozwalają na wprowadzanie nowych pojęć do słownika uczniów.

Gry

Pozwalają na wprowadzenie elementów rywalizacji podczas nauki, dzięki czemu uczniowie zdobywają wiedzę z jeszcze większą motywacją.

Filmy

Przekazywanie wiedzy przy wykorzystaniu materiałów audiowizualnych jest nie tylko przyjemne, lecz również pozwala w większym stopniou zaangażować ucznia podczas lekcji.

Materiały dźwiękowe

Odtwarzanie materiałów dźwiękowych jest niezbędne dla skutecznego nauczania wielu przedmiotów (np. języki obce). Z nSzkołą jest to łatwe zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów.

Pokazy slajdów

Platforma pozwala na wykorzystanie już istniejących prezentacji lub stworzenie własnych slajdów na podstawie gotowych szablonów.